Sáng tạo để bảo vệ an toàn cho nguồn nước ngầm của Orange County (Quận Cam)

Cục Thủy Lợi Orange County (Orange County Water District, OCWD) là một nhà lãnh đạo hàng đầu được quốc tế công nhận trong kỹ nghệ thủy cục và sự tiếp cận quốc tế đang phát triển. OCWD lấy nguồn nước giới hạn tìm thấy trong thiên nhiên và bổ sung nó để cung cấp cho 2.5 triệu người trong Orange County, California. Kể từ năm 1933, lúc ngành Lập Pháp Tiểu Bang California thành lập cục thủy lợi, OCWD được tin tưởng giao nhiệm vụ bảo vệ lưu vực nguồn nước ngầm trong khu vực. OCWD quản lý và làm đầy lưu vực này, bảo đảm tính tin cậy và chất lượng nguồn nước, tránh bị nước biển xâm nhập, và bảo vệ quyền của Orange County với nguồn nước Sông Santa Ana.

Ảnh Hưởng Đến Việc Quản Trị Nguồn Nước Trên Toàn Thế Giới

Sự lãnh đạo của Orange County trong việc thanh lọc nguồn nước và tái sử dụng nguồn nước để uống được - biến nước tái sử dụng thành nguồn nước uống - đã được toàn thế giới công nhận. Hệ Thống Bổ Sung Nguồn Nước Ngầm (Groundwater Replenishment System, GWRS) là cơ sở lớn nhất trong số hệ thống của nó trên thế giới. Dốc sức để chia sẻ thông tin, OCWD đã tạo ảnh hưởng đến tính sáng tạo trong các dự án tái tạo nguồn nước vòng quanh thế giới. Vào đầu năm 1975, lúc OCWD tạo ra đạo luật Nhà Máy Nước (Water Factory 21, WF 21) để sản xuất nguồn nước được tái sử dụng để dùng như một rào cản chống xâm nhập của nước biển, các dự án của OCWD đã phục vụ như hình thức kiểu mẫu cho các cơ quan khác về nguồn nước. OCWD giúp hỗ trợ cho các tổ chức và cơ quan vòng quanh thế giới mà họ hết lòng tận tụy với chất lượng bền vững của nguồn nước. Kể từ khi GWRS ra đời vào năm 2008 để tăng sản xuất nguồn nước ngọt, OCWD đã chia sẻ các thông số kỹ thuật, dữ liệu và phân tích. OCWD cũng chào đón hàng ngàn khách viếng thăm mỗi năm tham quan các cơ sở được khen thưởng của cơ quan.

Bản Tuyên Ngôn Về Giá Trị và Nhiệm Vụ

Hội Đồng Giám Đốc và nhân viên của OCWD nguyện hết sức phục vụ dân chúng trong Orange County. Như đầy tớ của dân, họ chấp nhận các thử thách về nguồn nước của ngày hôm nay và chuẩn bị đáp ứng với các nhu cầu về nguồn nước trong vùng cho các thế hệ mai sau. Ngành khoa học mạnh và kỹ thuật hiện đại tiên tiến cao cấp nhất của tiểu bang hướng dẫn cho các quyết định của họ. OCWD dốc sức lập kế hoạch và đầu tư thật tốt, với các tiêu chuẩn cao về nguồn nước đáng tin cậy, chất lượng nước ngoại hạng, việc quản lý môi trường, sự quản trị và tính minh bạch rõ ràng về mặt tài chánh.

Nhiệm vụ của OCWD là cung cấp một nguồn nước chất lượng cao bằng một tính cách hiệu quả về mặt chi phí và với tinh thần trách nhiệm về mặt môi trường.